KUNSTENAAR & EDUCATOR

Gedrevenheid, vaardigheden en kennis staan centraal in de beeldende en educatieve praktijk van Heleen Willems. Als de basis klopt, kan de expressie het overnemen. Dat gegeven is terug te vinden in haar beeldende werk, waarbij de kenmerkende experimentele benadering en de vrije, rauwe toets gebaseerd zijn op een persoonlijke ontwikkeling als kunstenaar én als mens. 
Als docent beeldende vorming speelt de ontwikkeling van creatieve vaardigheden een grote rol, waarbij het volgens Heleen zowel om technische als om denkvaardigheden moet gaan:
"Je moet de taal kunnen spreken om doeltreffende woorden te kunnen vormen.

Ze ondervindt dat de combinatie kunstenaar-educator op beide vlakken verrijkend is:
Denken vanuit educatie is ook denken vanuit idee-ontwikkeling, onderzoek en experiment en onderwijzen als een kunstenaar is onderwijs in creatief kunnen denken."

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map