INZICHTEN


BOEKENTIPS

Toeval gezocht
Annemieke Huisingh, Rixt Hulshoff Pol, Ellie van den Bomen
ISBN 9789047701255

Dit boek hoort bij het project “ toeval gezocht” wat gaat over diverse aspecten van de verbinding tussen kunst, kunstenaars en jonge kinderen. Belangrijk is dat het initiatief bij kinderen neergelegd moet worden waardoor wij als volwassenen veel verschillende dingen moeten afleren om kinderen goed te begeleiden. Kinderen moeten de ruimte krijgen om zelf iets te bedenken en te maken waardoor ze worden uitgedaagd hun hersenen op een andere manier te gebruiken. Van doorslaggevend belang is dat materiaal verwondering en nieuwsgierigheid oproept. Onderzoekers zijn niet als kinderen, kinderen zijn als onderzoekers. Kinderen hebben nog die pure vorm van fascinatie en laten zich niet door objecten intimideren. We moeten dit natuurlijke bij kinderen bij kinderen verankeren; jonge kinderen leven tussen verwondering en begrip.De Reggio Emilia methode is bij dit alles een belangrijk uitgangspunt Dit boek bied mooie inzichten en een verhelderende kijk op wat er gebeurd bij het jonge kind en hoe leerkrachten en andere begeleiders hier mee om zouden moeten gaan. 

Wicked Art Assignments
Emiel Heijnen & Melissa Bremmer
ISBN 9789492095756

Wicked Arts Assignments is een verzameling bijna honderd kunstopdrachten die aansluiten bij beeldende kunst, performance, theater, muziek, dans en design, en vooral de kruisbestuiving daartussen stimuleren. Zij weerspiegelen thema’s, werkwijzen en concepten uit de hedendaagse kunsten Het zijn ongebruikelijke en uitdagende kunstopdrachten waarin alles samenkomt: artistieke visie, pedagogische aanpak en liefde voor bepaalde technieken of methoden. Het eerste deel van dit boek geeft inzicht in kunstopdrachten vanuit historische, artistieke en educatieve perspectieven, aangevuld met interviews met experts in hedendaagse kunst en onderwijs. Het tweede deel vormt de betreffende verzameling kunstopdrachten, voorzien van een toelichting en originele uitwerkingen in beeld. De opdrachten kunnen in verschillende contexten worden uitgevoerd.

Leren van kunst
Olga Potters & Suzan Lutke
ISBN 9789046906149

Dit boek beschrijft wat kunnen we leren van kunst als het gaat om creativiteit en over hoe je dat doet in het basisonderwijs. Het ‘Waarom’ gaat in op het maatschappelijk belang van dit boek, het ‘Wat’ gaat over het theoretische fundament, gebaseerd op het onderzoek Didactiek 21e eeuw (D21) en tot slot biedt het ‘Hoe’ praktische suggesties voor in de klas.


Het ideeëntoestel
David van der Kooij & Anouk Wissink.
ISBN: 9789463189873

Het Ideeëntoestel is een praktisch onderwijsconcept voor de ontwikkeling van creatieve denkvaardigheden in het basisonderwijs. Het past binnen de vaardigheden van de 21ste eeuw en is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Het beschrijft de ontwikkelingskarakteristiek van creatieve denkvaardigheden en houding en het bied een soort “starterskit” voor groepsleerkrachten.

Begrijpen met je handen
Annet Weterings & Sabine Plamper
ISBN 9789036812252

Dit praktijkboek richt zich tot volwassenen die graag ‘iets creatiefs willen doen’ met kinderen, maar duidelijk weg willen van kleurplaten en uniforme knutselwerkjes. De auteurs zetten zich af tegen het traditionele themagerichte knutselen, waarbij een volwassene laat zien hoe het moet. Het toont vooral de essentie van creëren: concentratie en zelfontdekkend leren met het doel dat kinderen zich ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige mensen. In het boek wordt door een aantal deskundigen inspiratie, visie en handvatten voor de begeleiding van creatieve processen geboden. 

Vuile vingers
Lynn Bruggeman
ISBN 9789462913608

Dit boek bevat creatieve, uitdagende en speelse activiteiten, bedoeld om ouders en leerkrachten te inspireren om met hun kinderen creatief aan de slag te gaan. Het is een mooi uitgewerkt boek met grote foto’s. waarbij alles duidelijk wordt uitgelegd. Het daagt kinderen uit om creatief te zijn en moedigt het experiment aan. 

Het didactische werkvormenboek
Piet Hoogeveen & Jos Winkels
ISBN 9789023258339

Dit werkvormenboek biedt een praktisch overzicht van ongeveer 250 onderbouwde werkvormen en suggesties. Er is veel aandacht voor mogelijkheden om te differentiëren en (interactieve) media als werkvorm of als hulpmiddel om bij werkvormen in te zetten. Het is een soort ideeënboek met mogelijkheden om onderwijs af te stemmen op en aantrekkelijk te maken voor leerlingen.


Kunst meester
Ino de Groot & Lourens van der Leij
9789006952483

In dit boek wordt de praktijk en een theoretische onderbouwing met elkaar verbonden vanuit een visie over ‘beeldend onderwijs’ wat gaat over dat beeldend onderwijs een krachtig middel is om te ontdekken wie je bent in relatie met de wereld om je heen. Het boek behandeld leerkrachtgedrag en ontwikkeling van kinderen en hoe het beeldend vak vorm gegeven zou moeten worden volgens de auteurs, naast de algemene normen en eisen van het vak. Het is bedoeld voor groepsleerkrachten om te leren hoe zij kinderen kunnen begeleiden met ‘verbeelden

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map