LEERDOELEN

  • Een nadruk op expressie en originaliteit kan samen gaan met aandacht voor technische vaardigheden en kennis. Ook een leergierigheid voor technische vaardigheden biedt mogelijkheden om een scheppende en leerzame ervaring te creëren die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en verbeelding. 
  • Zorgen voor meer begrip over het creatieve proces, voornamelijk door leerlingen dit zelf te laten ervaren. Door het belang van het proces te laten inzien kun je de leerlingen afbrengen van het denken aan een eindproduct. 
  • Verbanden leggen tussen hedendaagse kunstenaars, kunsthistorie, de leefwereld en het beeldende werk van leerlingen om te zorgen voor meer begrip over de betekenis van kunst. 
  • Voor een goede balans zorgen tussen divergeren en convergeren: spontaniteit, willekeur en vrij denken zonder remmingen aanmoedigen (divergeren), maar tevens aandacht besteden aan en begeleiding bieden bij het maken van keuzes (convergeren).

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map