Voor Heleen is zelfsturing en richting geven aan een eigen proces belangrijk voor de invulling van haar lessen. Binnen haar kunsteducatieve visie vertaalt ze dat gegeven door het belangrijk te vinden dat een creatief proces wordt doorlopen op een zelfsturende wijze. Niet middels een vast stappenplan, maar vanuit een intrinsieke motivatie en met de benodigde vaardigheden en kennis in huis. Vanuit die basis is het mogelijk om flexibel te zijn en open te staan voor andere, niet voorziene mogelijkheden. Dat geldt niet alleen voor haar leerlingen, deze manier van denken vindt ze ook belangrijk binnen haar lespraktijk.

"Door te kunnen anticiperen en gebruik te maken van alle waardevolle dingen die leerlingen door een eigen onderzoek kunnen ontdekken geef je ze veel zelfvertrouwen en kunnen de meest fantastische dingen ontstaan. Leerlingen gaan zich veilig voelen om op een experimentele manier een creatief proces te starten. Ze zijn niet meer bang om fouten te maken, niet meer bang dat iets “mislukt”, of negatief beoordeeld te worden. Als educator zie ik het als mijn taak om te zorgen voor prikkels en uitdaging en de leerlingen verder zoveel mogelijk zelfsturend aan de slag te laten gaan door een creatief proces al coachend te begeleiden."
- Heleen -

Vanuit deze visie, die gevormd is door vakliteratuur en ervaring, heeft Heleen kernpunten bepaalt die de basis vormen van haar didactiek en algemene doelstelling. Dit heeft zich verder vertaald in lesmateriaal dat ze heeft ontworpen voor primair en voortgezet onderwijs.  Een gedeelte daarvan heeft als doelstelling kwalitatief goede kunsteducatie op het primair onderwijs te bieden en is binnenkort als boek te verkrijgen onder de noemer: De Kunst van het Vinden

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map